Bài 13: Nước Âu Lạc - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Nước Âu Lạc ra đời vào năm A. 218 TCN. B. 208 TCN. C. 207 TCN. D. 179 TCN.

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Ai là người lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt đánh bại quân Tần, lập nước Âu Lạc? A. Hùng Vương. B. Bà Triệu. C. Thục Phán. D. Hai Bà Trưng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Lãnh thổ chủ yếu của nước Âu Lạc thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay? A. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. B. Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. C. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ. D. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Kinh đô của nước Âu Lạc đóng ở A. Phong Châu (Phú Thọ ngày nay). B. Phong Khê (Hà Nội ngày nay). C. Mê Linh (Hà Nội ngày nay). D. Luy Lâu (Bắc Ninh ngày nay).

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Đặt các từ ngữ cho sẵn vào các ô A, B, C để boàn thành sơ đồ tổ chức nhà nước Âu Lạc. Hãy chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa tổ chức Nhà nước Âu Lạc và tổ chức Nhà nước Văn Lang. (1) Bộ (Đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng): (2) Chiềng, chạ (Đứng đầu là Bồ chính), (3) An Dương Vương (Nắm mọi quyền hành, giúp việc có các Lạc hầu).

Xem lời giải

Bài 6 trang 27 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Những hình ảnh dưới đây cho em biết điều gì về sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và kĩ thuật quân sự của cư dân Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 7 trang 27 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Những tín ngưỡng, phong tục. lễ hội nào từ thời Văn Lang, Âu Lạc vẫn tiếp tục duy trì và phát triển đến ngày nay?

Xem lời giải

Bài 8 trang 27 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp.

Xem lời giải