Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 78 phiếu
Câu 1 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Các vòng tròn song song trên quả Địa Cầu được gọi là

Xem lời giải

Câu 2 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Các đường nối liên hai điểm cực Bắc và cực Nam trên quả Địa Cầu được gọi là

Xem lời giải

Câu 3 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Xích đạo là vĩ tuyến được đánh số

Xem lời giải

Câu 4 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thủ đô Luân-đôn của nước Anh được gọi là

Xem lời giải

Câu 5 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Vĩ tuyến ngắn nhất là vĩ tuyến được đánh số

Xem lời giải

Câu 6 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy cho biết: a) Độ dài giữa các đường kinh tuyến trên quả Địa Cầu có bằng nhau không. b) Độ dài giữa các đường vĩ tuyến trên quả Địa Cầu có bằng nhau không. c) Nếu vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến cách nhau 1° thì trên quả Địa Cầu có bao nhiêu đường kinh tuyến và bao nhiêu đường vĩ tuyến.

Xem lời giải

Câu 7 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đặt các cụm từ sau đây vào các vị trí tương ứng được đánh số trong hình 1.1 sao cho đúng: bán cầu Bắc, kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, bán cầu Nam.

Xem lời giải

Câu 8 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy viết tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D trong hình 1.2.

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Câu 1. Hướng từ O đến A là hướng Câu 2. Hướng từ O đến B là hướng Câu 3. Hướng từ O đến C là hướng Câu 4. Hướng từ O đến D là hướng

Xem lời giải

Câu 5 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy nêu sự khác biệt về hình dạng lưới kinh, vĩ tuyến trên hình 2.2A và hình 2.2B.

Xem lời giải

Câu 6 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho các kí hiệu sau: Hãy sắp xếp các kí hiệu trên vào bảng sao cho phù hợp với các loại kí hiệu.

Xem lời giải

Câu 7 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho các kí hiệu sau: Hãy sắp xếp các kí hiệu trên vào bảng sao cho phù hợp với các dạng kí hiệu.

Xem lời giải

Câu 8 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nếu thước tỉ lệ là 1 : 1 000 000 thì độ dài các đoạn thẳng dưới đây tương ứng là bao nhiêu km ngoài thực tế.

Xem lời giải

Câu 9 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Khoảng cách thực tế từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1700 km, trên một bản đồ đo được khoảng cách giữa hai thành phố này là 20 cm, hãy cho biết tỉ lệ của bản đồ đó là bao nhiêu.

Xem lời giải

Câu 10 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho hình sau: Để đọc được các đối tượng địa lí thể hiện trên bản đồ hình 2.3 thì bảng chú giải phải thể hiện được những đối tượng nào? Cần sử dụng các loại và các dạng kí hiệu nào? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu 1 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Lược đồ trí nhớ là một phương tiện đặc biệt để

Xem lời giải

Câu 2 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Trong các ý sau, ý nào không đúng khi nói về việc xây dựng một lược đồ trí nhớ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về mục đích sử dụng lược đồ trí nhớ trong học tập Địa lí?

Xem lời giải

Câu 4 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy sắp xếp lại các ý sau sao cho đúng với thứ tự các bước khi vẽ lược đồ trí nhớ về đường đi từ nhà đến trường học.

Xem lời giải

Câu 5 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy mô tả các đối tượng địa lí từ nhà đến trường theo trí nhớ của em.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất