Giải câu 2 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Trong các ý sau, ý nào không đúng khi nói về việc xây dựng một lược đồ trí nhớ?

A. Lược đồ trí nhớ bắt đầu từ vị trí điểm đứng của người vẽ lược đồ.

B. Lược đồ trí nhớ rất đơn giản, gồm có kí hiệu đường, kí hiệu điểm và những thông tin người dùng cho là hữu ích, dễ nhớ.

C. Lược đồ có một số địa hình địa vật được dùng làm các mốc xác định phương hướng, đường đi, địa điểm.

D. Lược đồ trí nhớ có đầy đủ các yếu tố: kí hiệu đường, kí hiệu điểm, tên hệ thống lưới kinh vĩ tuyến, tỉ lệ và chú giải.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về lược đồ trí nhớ.

Lời giải chi tiết

Ý không đúng khi nói về việc xây dựng một lược đồ trí nhớ:

D. Lược đồ trí nhớ có đầy đủ các yếu tố: kí hiệu đường, kí hiệu điểm, tên hệ thống lưới kinh vĩ tuyến, tỉ lệ và chú giải.

=> Giải thích: Khi xây dựng một bản đồ mới cần có các yếu tố trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu