Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Trái Đất được cấu tạo gồm các lớp:

Xem lời giải

Câu 2 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Là một khối cầu, có bán kính gần 3 400 km, chiếm gần 30% khối lượng Trái Đất, vật chất chủ yếu là sắt. Đây là đặc điểm lớp nào của Trái Đất?

Xem lời giải

Câu 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Dày đến 2 900 km, chiếm gần 70% khối lượng Trái Đất, vật chất chủ yếu là sắt, ni-ken và si-lic ở trạng thái rắn. Đây là đặc điểm lớp nào của trái Đất?

Xem lời giải

Câu 4 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Dày từ 5 – 10 km đến khoảng 70 km, là nơi diễn ra các hoạt động sống của con người. Đây là đặc điểm lớp nào của Trái Đất?

Xem lời giải

Câu 5 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Thạch quyển bao gồm

Xem lời giải

Câu 6 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy đọc tên bảy mảng kiến tạo lớn được đánh số (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) trong hình sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 cánh diều

Quan sát các hình ảnh sau: a) Hãy viết ra tưởng tượng của em về những gì sẽ diễn ra khi ngọn núi lửa đang phun trào mac-ma. b) Miêu tả hậu quả của một trận động đất.

Xem lời giải

Câu 1 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hiện tượng nào sau đây không thuộc quá trình nội sinh?

Xem lời giải

Câu 2 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Các quá trình nội sinh liên quan tới nguồn năng lượng nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 3 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hiện tượng nào sau đây là hệ quả của quá trình ngoại sinh?

Xem lời giải

Câu 4 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Điểm giống nhau và khác nhau của quá trình nội sinh và ngoại sinh là

Xem lời giải

Câu 5 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đọc đoạn văn sau và quan sát hình 10.1: Hãy trình bày sự hiểu biết của em về tác động của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

Xem lời giải

Câu 1 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất, có độ cao thường trên 500 m so với mực nước biển được gọi là

Xem lời giải

Câu 2 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Dạng địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, có độ cao thường dưới 200 m so với mực nước biển được gọi là

Xem lời giải

Câu 3 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Dạng địa hình tương đối bằng phẳng, rộng lớn, có độ cao từ 500 đến 1 000 m so với mực nước biển gọi là

Xem lời giải

Câu 4 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Có đỉnh tròn, sườn thoải, độ cao tính từ chân đến đỉnh không quá 200 m được gọi là

Xem lời giải

Câu 5 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Những tích tụ tự nhiên của khoáng vật được con người khai thác và sử dụng trong sản xuất, gọi là

Xem lời giải

Câu 6 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho các khoáng sản sau: than đá, quặng sắt, đá vôi, đất sét, dầu mỏ, nước khoáng, khí tự nhiên. Hãy tạo một sơ đồ phân loại khoáng sản theo thành phần và công dụng, sau đó xếp các khoáng sản trên vào sơ đồ sao cho đúng.

Xem lời giải

Câu 7 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình sau: Hãy cho biết núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào.

Xem lời giải

Câu 8 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 - 12 câu) với ý nghĩa tuyên truyền, vận động cho việc khai thác, sử dụng khoáng sản tiết kiệm và hợp lí.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất