Giải câu 4 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Dày từ 5 – 10 km đến khoảng 70 km, là nơi diễn ra các hoạt động sống của con người. Đây là đặc điểm lớp nào của Trái Đất?

A. Lõi trong.

C. Vỏ Trái Đất.

B. Lõi ngoài.

D. Lớp man-ti.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vỏ Trái Đất dày từ 5 – 10 km đến khoảng 70 km, là nơi diễn ra các hoạt động sống của con người. Đây là đặc điểm lớp nào của Trái Đất?

Lời giải chi tiết

C. Vỏ Trái Đất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu