Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đại dương rộng nhất và sâu nhất thế giới là

Xem lời giải

Câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đại dương lớn thứ hai thế giới là

Xem lời giải

Câu 3 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đại dương nhỏ nhất và nông nhất thế giới là

Xem lời giải

Câu 4 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đại dương có diện tích nằm ở bán cầu Nam nhiều hơn bán cầu Bắc là

Xem lời giải

Câu 5 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Ghép tên các ảnh bãi biển hay vịnh biển với tên nước sao cho đúng.

Xem lời giải

Câu 6 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Lấy các ví dụ để chứng minh rằng: Nhân dân ta đã sử dụng chuyển động của nước biển, đại dương vào các hoạt động trong đời sống và sản xuất.

Xem lời giải

Câu 7 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nhiệt độ và độ muối của nước biển, đại dương khác nhau như thế nào giữa vùng ôn đới và vùng nhiệt đới? Tại sao lại có sự khác nhau đó?

Xem lời giải

Câu 8 trang 76 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát bức ảnh sau: Em thấy gì trong bức ảnh trên? Hãy dùng kiến thức đã học để giải thích cho hiện tượng đó.

Xem lời giải