Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII- Cánh Diều

Bình chọn:
4.7 trên 108 phiếu
Bài 1 trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Những con sông nào có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát nền văn minh Trung Quốc A. Sông Nin và sông Hằng B. Sông Ấn và sông Hằng C. Hoàng Hà và Trường Giang D. Sông Ti-grơ và sông Ơ-phrát

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất Trung Quốc bằng A. Chiến tranh đánh bại các nước khác. B. Thu phục các nước khác bằng hoà bình. C. Luật pháp. D. Tư tưởng, tôn giáo

Xem lời giải

bài 3 trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Người Trung Quốc cỗ đại viết chữ trên A. đất sót, gỗ. B. mai rùa, thể tre, gỗ. C. gây Pa-pi-rút, đất si, D. gạch nung, đất sét

Xem lời giải

Bài 5 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Dựa vào sơ đồ dưới đây, hãy mô tả quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Hình ảnh dưới đây cho em biết về thành tựu văn hóa nào của Trung Quốc? Hãy nêu hiểu biết của mình về thành tựu văn hóa đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 17 sách bài tập Lịch sửGiải bài 7 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều 6- Cánh Diều

Công trình kiến trúc nào được xem là biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc? A. Vạn Lí Trường Thành. B. Thành Ba-bi-lon. C. Đầu trường Cô-Ii-dê. D. Đền Pác-tê nông.

Xem lời giải

Bài 6 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lí Cánh Diều 6- Cánh Diều

Giải bài 6 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa li· 6- Cánh Diều

Xem lời giải

Bài 8 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy kể tên những thành tựu văn hóa Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII. Em ấn tượng với thành tựu nào nhất. Vì sao?

Xem lời giải