Giải bài 4 trang 17 sách bài tập Lịch sửGiải bài 7 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều 6- Cánh Diều


Đề bài

Công trình kiến trúc nào được xem là biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc?

A. Vạn Lí Trường Thành.                                B. Thành Ba-bi-lon.

C. Đầu trường Cô-Ii-dê.                                 D. Đền Pác-tê nông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 41 SGK.

Lời giải chi tiết

Chọn A.

Vạn Lí Trường Thành được xem là biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu