Giải bài 5 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều


Đề bài

Dựa vào sơ đồ dưới đây, hãy mô tả quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 41 SGK.

Lời giải chi tiết

Vào năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, xã hội phong kiến bước đầu hình thành với các giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân lĩnh canh. Trong đó địa chủ là giai cấp thống trị, họ cho nông dân lĩnh canh nhận đất về cày cấy và nộp tô cho địa chủ. Số tô do địa chủ quyết định.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu