Giải bài 1 trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều


Đề bài

Những con sông nào có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát nền văn minh Trung Quốc

A. Sông Nin và sông Hằng                                                     B. Sông Ấn và sông Hằng

C. Hoàng Hà và Trường Giang                                                D.  Sông Ti-grơ và sông Ơ-phrát

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 36 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Sông Hoàng Hà và Trường Giang có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát nền văn minh Trung Quốc

loigiiahay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu