Bài 11: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất, có độ cao thường trên 500 m so với mực nước biển được gọi là

Xem lời giải

Câu 2 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Dạng địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, có độ cao thường dưới 200 m so với mực nước biển được gọi là

Xem lời giải

Câu 3 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Dạng địa hình tương đối bằng phẳng, rộng lớn, có độ cao từ 500 đến 1 000 m so với mực nước biển gọi là

Xem lời giải

Câu 4 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Có đỉnh tròn, sườn thoải, độ cao tính từ chân đến đỉnh không quá 200 m được gọi là

Xem lời giải

Câu 5 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Những tích tụ tự nhiên của khoáng vật được con người khai thác và sử dụng trong sản xuất, gọi là

Xem lời giải

Câu 6 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho các khoáng sản sau: than đá, quặng sắt, đá vôi, đất sét, dầu mỏ, nước khoáng, khí tự nhiên. Hãy tạo một sơ đồ phân loại khoáng sản theo thành phần và công dụng, sau đó xếp các khoáng sản trên vào sơ đồ sao cho đúng.

Xem lời giải

Câu 7 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình sau: Hãy cho biết núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào.

Xem lời giải

Câu 8 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 - 12 câu) với ý nghĩa tuyên truyền, vận động cho việc khai thác, sử dụng khoáng sản tiết kiệm và hợp lí.

Xem lời giải