Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cung cấp khoáng vật cho đất, tạo nên các tính chất vật lí, hóa học của đất là

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình phong hóa, tới tốc độ phân giải chất hữu cơ là

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cung cấp chất hữu cơ cho đất là

Xem lời giải

Câu 4 trang 77 sách bài tâp Địa lí 6 Cánh diều

Lựa chọn một số cụm từ sau: lớp vỏ Trái Đất, khoáng vật trong đất, mùn, chất hữu cơ trong đất, nước trong đất, các thành phần chính của đất, đá mẹ, đá gốc, không khí trong đất để tạo sơ đồ thể hiện các thành phần chính của đất.

Xem lời giải

Câu 5 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Tại sao nước ta quá trình phong hóa đấ diễn ra mạnh? Kể tên một số loại đất chính ở nước ta và tìm hiểu sự phân bố của những loại đất đó.

Xem lời giải

Câu 6 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy kể tên một số biện pháp cải tạo đất ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 7 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 21.1, hãy nối ô ở cột A (kí hiệu) với ô ở cột B (tên gọi) sao cho đúng với các tầng của một mặt cắt thẳng đứng các tầng đất.

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4 trang 78 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 22.1 và kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

Xem lời giải

Câu 5 trang 79 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy nối ô ở giữa với ô bên trái và ô bên phải sao cho hợp lí khi nói về phạm vi và đặc điểm của các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

Xem lời giải

Câu 6 trang 79 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy tìm hiểu và mô tả về một loài thực vật hoặc động vật em thích nhất (tên, đặc điểm, sự phân bố).

Xem lời giải

Câu 7 trang 79 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

a) Quan sát hình 22.2, hãy mô tả cấu trúc của rừng nhiệt đới. b) Tại sao rừng nhiệt đới có cấu trúc như vậy?

Xem lời giải

Bài thực hành trang 80 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Viết báo cáo về kết quả của việc tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương. Em có thể chọn một trong các đối tượng sau để viết báo cáo.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất