Giải câu 6 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy kể tên một số biện pháp cải tạo đất ở nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hiểu biết của bản thân/tìm thông tin trên internet.

Lời giải chi tiết

Một số biện pháp cải tạo đất ở nước ta:

- Bón phân hữu cơ;

- Cày, bừa, phơi ải;

- Rắc vôi,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu