Giải câu 4 trang 77 sách bài tâp Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Lựa chọn một số cụm từ sau: lớp vỏ Trái Đất, khoáng vật trong đất, mùn, chất hữu cơ trong đất, nước trong đất, các thành phần chính của đất, đá mẹ, đá gốc, không khí trong đất để tạo sơ đồ thể hiện các thành phần chính của đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các thành phần chính của đất gồm: khoáng vật trong đất, chất hữu cơ trong đất, nước trong đất  và không khí trong đất.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu