Giải câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Cung cấp chất hữu cơ cho đất là

A. đá mẹ.

C. nước.

B. khí hậu.

D. sinh vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sinh vật là nguồn cung cấp chất hữu cơ cho đất.

Lời giải chi tiết

D. sinh vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu