Chương 7: Con người và thiên nhiên - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1, 2, 3 trang 81 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 24.1 và trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3:

Xem lời giải

Câu 4 trang 81 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Mật độ dân số là

Xem lời giải

Câu 5 trang 82 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Châu Á là nơi có nhiều thành phố với số dân trên 1 triệu người vì

Xem lời giải

Câu 6 trang 82 sách bài tập Địa lí 6 cánh diều

Nối tên các thành phố đông dân ở cột A với tên các quốc gia ở cột B sao cho đúng.

Xem lời giải

Câu 7 trang 82 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho các địa điểm sau: Tô-ky-ô (Nhật Bản), hoang mạc Xa-ha-ra, vùng Bắc Cực, dãy núi An-đet, Hà Nội (Việt Nam), Niu Y-oóc (Hoa Kỳ), đảo Grin-len. a) Hãy sắp xếp các địa điểm trên tương ứng với khu vực đông dân và thưa dân vào bảng theo mẫu sau: b) Tại sao dân cư thế giới lại phân bố không đều?

Xem lời giải

Câu 8 trang 82 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 -12 câu) miêu tả sức ép của dân số ở các thành phố lớn tới giao thông và các vấn đề xã hội.

Xem lời giải

Câu 1 trang 83 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Các thành phần của tự nhiên mà con người có thể khai thác và sử dụng được gọi là

Xem lời giải

Câu 2 trang 83 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Xem lời giải

Câu 3 trang 83 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản phụ thuộc vào

Xem lời giải

Câu 4 trang 83 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Lấy ví dụ về vai trò của một loại tài nguyên (đất, nước, khí hậu, khoáng sản, phong cảnh,...) đối với hoạt động sản xuất của con người.

Xem lời giải

Câu 5 trang 83 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy chọn một hình ảnh dưới đây và viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 - 12) câu miêu tả về vấn đề đó.

Xem lời giải

Bài thực hành trang 84 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy tìm hiểu về tác động của các hoạt động sản xuất ở địa phương lên môi trường tự nhiên.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất