Giải câu 1 trang 83 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Các thành phần của tự nhiên mà con người có thể khai thác và sử dụng được gọi là

A. điều kiện tự nhiên.

B. yếu tố tự nhiên.

C. tài nguyên thiên nhiên.

D. nhân tố tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tài nguyên thiên nhiên là các thành phần của tự nhiên mà con người có thể khai thác và sử dụng trong sản xuất và đời sống.

Lời giải chi tiết

C. tài nguyên thiên nhiên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu