Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 103 phiếu
Câu 1 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nhiệt độ trung bình năm trên bề mặt Trái Đất

Xem lời giải

Câu 2 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nhiệt độ trung bình năm trên bề mặt Trái Đất cao nhất ở khu vực

Xem lời giải

Câu 3 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nhiệt độ trung bình năm trên bề mặt Trái Đất thấp nhất ở khu vực

Xem lời giải

Câu 4 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Mây được hình thành khi hơi nước ngưng kết

Xem lời giải

Câu 5 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy cho biết điều kiện để hình thành mưa và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.

Xem lời giải

Câu 6 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho hình sau: a) Hãy kể tên các đới khí hậu được đánh số (1), (2), (3) tương ứng trên hình. b) Trình bày đặc điểm của một trong các đới khí hậu đó.

Xem lời giải

Câu 7 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho bảng thông tin sau: a) Những yếu tố thời tiết được nhắc tới trong bảng trên là gì? b) Thời tiết của hai địa điểm trên có gì khác nhau? Tại sao trên cùng một đất nước nhưng lại có sự khác biệt về thời tiết giữa hai địa điểm đó? c) Những thông tin về dự báo thời tiết ở hai địa điểm trên có được gọi là khí hậu không? Vì sao?

Xem lời giải