Chương 1: Vì sao cần học Lịch sử - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 4 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Lịch sử là A. những gi sẽ diễn ra trong tương lai. B. những gì đã diễn ra trong quá khứ. C. những hoạt động của con người trong tương lai D. những hoạt động của con người đang diễn ra.

Xem lời giải

Bài 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 6 và Địa lí- Cánh Diều

Môn Lịch sử là môn học tìm hiểu về A. lịch sử loài người và những hoạt động chính của con người B. những hoạt động chính của con người sắp diễn ra. C. quá trình phát triển của con người. D. những hoạt động của con người ở thời điểm hiện tại.

Xem lời giải

Bài 3 trang 4 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Học lịch sử để biết được A. cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước B. nhân loại hiện tại đang đối mặt với những khó khăn gì. C. sự biến đổi của khí hậu Trái Đất. D. sự vận động của thế giới tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 4 trang 4 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Tư liệu gốc có giá trị tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử vì A. ghi lại được những câu chuyện truyền từ đời này qua đời khác. B. bỗ sung và thay thế được tư liệu hiện vật và chữ viết. C. cũng cấp được những thông tin đầu tiên, gián tiếp về sự kiện lịch sử. D. căng cắp những thông tin đầu tiên, trực tiếp về sự kiện lịch sử.

Xem lời giải

Bài 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6

Hãy chỉ ra sự khác nhau giữa hai chiếc ô tô dưới đây. Chúng ta có cần biết sự khác nhau đó không? vì sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy cho biết các hình ảnh dưới đây thuộc tư liệu lịch sử nào? nêu ý nghĩa của một trong các loại tư liệu lịch sử đó

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Có ý kiến cho rằng: Không cần thiết phải học môn lịch sử vì chỉ cần biết đến hiện tại và tương lai là đủ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Dương lịch là cách tính lịch dựa vào sự chuyển động của A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời. B. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng. C. Mặt Trăng quanh quanh Mặt Trời D. Mặt Trời quay quanh Trái Đất

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Âm lịch là cách tính lịch dựa vào sự chuyển động của A. Trái Đát quay quanh Mặt Trời. B. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng. C. Mặt Trăng quay quanh Mật Trời. D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy ghép các sự kiện dưới đây với các chữ cái trên trục thời gian theo đúng thứ tự trước sau. 1. Năm 938: Chiến thắng Bạch Đẳng. 2. Năm 208 TCN: Thục Phán lẻn ngôi vua. 3. Năm 544: Nước Vạn Xuân được thành lập. 4. Năm 248: Bà Triệu phát cờ khởi nghĩa.

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy điền thông tin còn thiếu vào bảng dưới đây. Hãy điền thông tin còn thiếu vào bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Giải bài 5 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều. Hãy tính tuổi theo âm lịch và đương lịch của ông, bà, bố, mẹ em cho đến năm hiện tại là bao nhiêu tuổi

Xem lời giải

Bài 6 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ xa xưa, để đảm bảo thuận lợi trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, người Việt Nam đã dựa vào quan sát và tính toán quy luật chuyển động của Mặt Trăng, Trái Đất,... và đúc kết như sau

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất