Giải bài 4 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy điền thông tin còn thiếu vào bàng dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức:

10 năm= 1 thập kỉ

100 năm= 1 thế kỉ

1000 năm= 1 thiên niên kỉ

Để làm bài.

Lời giải chi tiết

Năm

Thế kỉ

Thiên niên kỉ

938

10

1

1009

11

2

2020

21

3

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu