Giải bài 5 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy tính tuổi theo âm lịch và đương lịch của ông, bà, bố, mẹ em cho đến năm hiện tại là bao nhiêu tuổi

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Gợi ý:

- Bố em sinh ngày 05-10-1975 (Dương lịch) hiện nay là 46 tuổi

- Mẹ em sinh ngày 10-1-1977 (Dương Lịch) hiện nay là 44 tuổi

.......


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu