Bài 12: Nhà nước Văn Lang- Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 24 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỉ A. VTCN. B. VI TCN. C. VII TCN. D. VII TCN.

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Kinh đô của nước Văn Lang đóng ở A. Phong Châu (Phú Thọ ngày nay). B. Mê Linh (Hà Nội ngày nay). C. Phong Khê (Hà Nội ngày nay). D. Luy Lâu (Bắc Ninh ngày nay).

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Lãnh thổ chủ yếu của nước Văn Lang thuộc khu vực nảo của Việt Nam hiện nay? A. Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. B. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. C. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ. D. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Người đứng đầu một bộ là A. Lạc hầu. B. Vua Hùng. C. Lạc tướng. D. Lạc dân.

Xem lời giải

Bài 5 trang 24 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy trình bày những nét chính về đời sống vật chất và tình thần của cư dân Văn Lang theo mẫu dưới đây

Xem lời giải

Bài 6 trang 25 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy quan sát các hình ảnh hoa văn trên mặt trống đồng dưới đây và giải thích ý nghĩa của mỗi hình ảnh.

Xem lời giải

Bài 7 trang 25 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Đặt các từ ngữ cho sẵn vào các ô A, B, C để hoàn thành sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang. (1) 15 Bộ (Đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng), (2) Chiềng, chạ (Đứng đầu là Bồ chính); (3) Hùng Vương (Nắm mọi quyền hành, giúp việc có các Lạc hầu).

Xem lời giải

Bài 8 trang 25 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” muốn nhắc nhở các thế hệ mai sau điều gì?

Xem lời giải

Các chương, bài khác