Giải bài 3 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Lãnh thổ chủ yếu của nước Văn Lang thuộc khu vực nảo của Việt Nam hiện nay?

A. Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.                    B. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

C. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.                    D. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 57 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn B.

 Lãnh thổ chủ yếu của nước Văn Lang thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của Việt Nam hiện nay.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu