Giải bài 6 trang 25 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy quan sát các hình ảnh hoa văn trên mặt trống đồng dưới đây và giải thích ý nghĩa của mỗi hình ảnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tham khảo thông tin sách báo, internet và tư duy

Lời giải chi tiết

Những hoa văn trên mặt trống đồng gần như thể hiện toàn cảnh đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang.

- Hình thuyền thể hiện phương tiện di chuyển trên sông của cư dân Văn Lang là thuyền.

- Hình đôi nam nữ giã gạo và thổi khèn thể hiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân Văn Lang. Giã gạo để phục vụ cuộc sống, nhưng giã gạo cũng được coi là một trò chơi trong các lễ hội.

- Hình nhà sàn thể hiện cư dân Văn lang cư trú bằng nhà sàn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu