Giải bài 8 trang 25 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” muốn nhắc nhở các thế hệ mai sau điều gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tư duy

Lời giải chi tiết

Nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên tại Việt Nam, cội nguồn của dòng chảy lịch sử Việt Nam khởi nguồn từ đây. Vì vậy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “các Vua Hùng đã có công dựng nước”, đó là lời nhắc nhờ dành cho các thế hệ mai sau luôn nhớ tới cội nguồn dân tộc, lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của đất nước.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu