Giải bài 4 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Xã hội Phù Nam gồm các lực lượng chính nào?
A. Tăng lữ, nông dân, thương nhân, nô lệ.
B. Tăng lữ, quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công
C. Quý tộc, nông dân, nông dân tự do, hương nhân .
D. Quý tộc, thương nhân, nông dân, nô lệ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 96 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn B. 

Xã hội Phù Nam gồm các lực lượng chính Tăng lữ, quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu