Bài 2: Thời gian trong lịch sử - Cánh Diều

Bình chọn:
4.8 trên 49 phiếu
Bài 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Dương lịch là cách tính lịch dựa vào sự chuyển động của A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời. B. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng. C. Mặt Trăng quanh quanh Mặt Trời D. Mặt Trời quay quanh Trái Đất

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Âm lịch là cách tính lịch dựa vào sự chuyển động của A. Trái Đát quay quanh Mặt Trời. B. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng. C. Mặt Trăng quay quanh Mật Trời. D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy ghép các sự kiện dưới đây với các chữ cái trên trục thời gian theo đúng thứ tự trước sau. 1. Năm 938: Chiến thắng Bạch Đẳng. 2. Năm 208 TCN: Thục Phán lẻn ngôi vua. 3. Năm 544: Nước Vạn Xuân được thành lập. 4. Năm 248: Bà Triệu phát cờ khởi nghĩa.

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy điền thông tin còn thiếu vào bảng dưới đây. Hãy điền thông tin còn thiếu vào bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Giải bài 5 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều. Hãy tính tuổi theo âm lịch và đương lịch của ông, bà, bố, mẹ em cho đến năm hiện tại là bao nhiêu tuổi

Xem lời giải

Bài 6 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ xa xưa, để đảm bảo thuận lợi trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, người Việt Nam đã dựa vào quan sát và tính toán quy luật chuyển động của Mặt Trăng, Trái Đất,... và đúc kết như sau

Xem lời giải

Các chương, bài khác