Bài 9: Hy Lạp và La Mã Cổ đại - Cánh diều

Bình chọn:
4 trên 29 phiếu
Bài 1 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Điều kiện tự nhiên nào có tác động lớn nhất đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã? A. Có nhiều vịnh, hải cảng. B. Có nhiều đồng bằng rộng lớn. C. Hệ động, thực vật. D. Khí hậu khô nóng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Các nhà nước thành bang ở Hy Lạp thực chất là nhà nước A. quân chủ chuyên chế. B. chiếm hữu nô lệ. C. quân chủ lập hiển. D. đế chế.

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Ai là người nắm quyền hành trong tổ chức nhà nước để chế ở La Mã A. Thiên tử. B. Viện Nguyên lão. C. Ô-gu-xtu-xơ. D. Đại hội nhân dân.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Công trình kiến trúc nổi tiếng của La Mã cổ đại là A. kim tự thép Gi-za. B. vườn treo Ba-bi-lơn. C. đấu trường Cô-li-dê. D. đến Pác-tô-nông, Công trình kiến trúc nổi tiếng của La Mã cổ đại là A. kim tự thép Gi-za. B. vườn treo Ba-bi-lơn. C. đấu trường Cô-li-dê. D. đến Pác-tô-nông.

Xem lời giải

Bài 5 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Hãy cho biết tên của các hình ảnh dưới đây và chỉ ra đâu là thành tựu văn hóa của Hy Lạp, đâu là thành tựu văn hóa của La mã ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Trong các thành tựu văn hóa của Hy Lạp và La Mã cổ đại, em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 7 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Hãy kể tên những thành tựu văn hóa của Hy lạp và La Mã cổ đại còn tồn tại đến ngày nay.

Xem lời giải