Giải bài 2 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Các nhà nước thành bang ở Hy Lạp thực chất là nhà nước

A. quân chủ chuyên chế.                                     B. chiếm hữu nô lệ.

C. quân chủ lập hiển.                                          D. đế chế.

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 44 SGK.

Lời giải chi tiết

Chọn A.

Các nhà nước thành bang ở Hy Lạp thực chất là nhà nước chiếm hữu nô lệ.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu