Giải bài 3 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Ai là người nắm quyền hành trong tổ chức nhà nước để chế ở La Mã

A. Thiên tử.                                                     B. Viện Nguyên lão.

C. Ô-gu-xtu-xơ.                                               D. Đại hội nhân dân.

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 45 SGK.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Ô-gu-xtu-xơ là người nắm quyền hành trong tổ chức nhà nước để chế ở La Mã

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu