Chương 4 Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Giải bài 1 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Đông Nam Á là cầu nối giữa hai đại đương nào sau đây? A. Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. B. Bắc Băng Dương với Án Độ Dương. C. Thái Bình Dương với Bắc Băng Dương. D. Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương.

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ thế kí VII TCN đến thể kí VHI, vương quốc cổ nào ra đời trên lưu vực sông I-ra-oa-đi? A. Phù Nam. B. Kê-đa. C. Âu Lạc. D. Si Kse-tra.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII, vương quốc cổ nào ra đời trên lãnh thổ của Việt Nam ngày nay? A. Chăm-pa. B. Pê-gu. C. Tha-tơn. D. Ma-lay-u.

Xem lời giải

Bài 4 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ thế ki VII đến thể ki X. vương quốc phong kiến nào phát triển ở hạ lưu sông Sẽ Mun? A. Đvam-vecti, B. Chân Lập. C. Sri-vi-giay-s, D. Sri Kse-tra.

Xem lời giải

Bài 5 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Quan sát lược đồ dưới đây, hãy: a) Trình bày sơ lược về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. b) Vị trí địa lí như vậy đã ảnh hướng như thể nào đến sự ra đời và phát triến của các vương quốc cổ và vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Bài 6 trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 7 trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy sưu tầm về tư liệu một vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ X và giới thiệu cho các bạn cùng biết.

Xem lời giải

Giải bài 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X, thương nhân Ấn Độ và Trung Quốc buôn bán với Đông Nam Á chủ yếu qua đường A. sông. B. biển. C. bộ. D. sắt

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X, mặt hàng cư đân Đông Nam Á cung cấp cho các thương nhân nước ngoài chủ yếu là A. đã sắt, đồ trang sức, đồ da, sành sứ. ngọc trai. B. gỗ quý, hương liệu, đồ gốm, ngũ cốc, ngà voi. C. ngà voi, đồi mồi, ngọc trai, vàng bạc, tơ lụa. D. gỗ quý, hương liệu, ngà voi, đồi mồi. ngọc trai.

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Tác động của quá trình giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trước thế kỉ X đã làm xuất hiện các A. thành phố hiện đại. B. thương cảng. C. công trường thủ công. D. trung tâm văn hoá.

Xem lời giải

Bài 4 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X, tôn giáo nào đã theo chân các nhà buôn du nhập vào Đông Nam Á? A. Phật giáo. B. Đạo giáo. C. Thiên Chúa giáo. D. Hồi giáo.

Xem lời giải

Bài 5 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết riêng là nhờ tiếp thu A. hệ thống chữ La-tinh của người La Mã. B. hệ thống chữ cổ Mã Lai. C. chữ hình nêm của người Lưỡng Hà. D. hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ.

Xem lời giải

Bài 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy nêu sự tác động của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á từ Công nguyên đến thể kỉ X theo bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 7 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Quan sát hình ảnh dưới đây, hãy cho biết việc cư dân Đông Nam Á đóng được thuyền đi biển chứng tỏ được điền gì.

Xem lời giải

Bài 8 trang 23 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy cho biết các hình ảnh đưới đây là tác động của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á thuộc lĩnh vực nào. Lây các ví dụ khác về tác động của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyễn đến thể kỉ X.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất