Giải bài 5 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết riêng là nhờ tiếp thu

A. hệ thống chữ La-tinh của người La Mã.

B. hệ thống chữ cổ Mã Lai.

C. chữ hình nêm của người Lưỡng Hà.

D. hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 55 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn D.

Cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết riêng là nhờ tiếp thu hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu