Giải bài 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X, thương nhân Ấn Độ và Trung Quốc buôn bán với Đông Nam Á chủ yếu qua đường

A. sông.                                                                       B. biển.

C. bộ.                                                                           D. sắt

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 54 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn B

Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X, thương nhân Ấn Độ và Trung Quốc buôn bán với Đông Nam Á chủ yếu qua đường biển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu