Giải bài 8 trang 23 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy cho biết các hình ảnh đưới đây là tác động của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á thuộc lĩnh vực nào. Lấy các ví dụ khác về tác động của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyễn đến thể kỉ X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tham khảo thông tin sách báo, internet và tư duy

Lời giải chi tiết

Nhìn vào các công trình kiến trúc trên, ta có thể thấy tác động của quá trình giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á thuộc lĩnh vực tôn giáo, mà cụ thể ở đây là ảnh hưởng của Phật giáo từ Ấn Độ.

Một số tác động của quá trình giao lwuu văn hóa ở Đông Nam Á: chữ viết, kiến trúc, điêu khắc, lễ hội, thờ cúng, v.v….

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu