Bài 7: Ấn Độ cổ đại- Cánh Diều

Bình chọn:
4.5 trên 61 phiếu
Bài 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Nền văn minh Ấn Độ hình thành gắn liền với hai con sông nào? A. Hoàng Hà và Trường Giang B. Sông Ti-grơ và sông Ơ Phrát C. Sông Ấn và sông Hằng D. Sông Nin và sông Ti-grơ

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Hai tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất ở Ấn Độ là A. Hồi giáo và Hin-đu giáo B. Hin- đu giáo và Phật giáo C. Hồi giáo và Thiên chúa giáo D. Phật giáo và Hồi giáo

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Chữ viết phổ biến nhất ở Ấn Độ là A. Chữ Hán B. chữ hình nêm C. Chữ Nôm D. chữ Phạn

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Tác phẩm nào ở Ấn Độ cổ đại được xem là bách khao toàn thư về mọi mặt đời sống xã hội? A. Ra-ma-y-a-na. B. Vê-đa C. Ma-ha-bha-ra-ta D. Ra-ma Khiên.

Xem lời giải

Bài 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Giải bài 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều. Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp

Xem chi tiết

Bài 6 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Những thành tựu văn hóa nào của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam? Lấy ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

Bài 7 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều

Quan sát hình ảnh dưới đây, hãy cho biết việc người Ấn Độ sáng tạo ra các chữ số có ý nghĩa như thế nào? Vì sao việc sáng tạo ra chữ số 0 được xem là quan trọng nhất?

Xem lời giải