Giải bài 2 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều


Đề bài

Hai tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất ở Ấn Độ là

A. Hồi giáo và Hin-đu giáo                                                     B. Hin- đu giáo và Phật giáo

C. Hồi giáo và Thiên chúa giáo                                               D. Phật giáo và Hồi giáo

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 33 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn B.

Hai tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất ở Ấn Độ là Hin- đu giáo và Phật giáo

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu