Giải bài 6 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều


Đề bài

Những thành tựu văn hóa nào của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam? Lấy ví dụ cụ thể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Những thành tựu văn hóa của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến Việt Nam như: chữ viết, tôn giáo, kiến trúc, phong tục.

*Ví dụ:

Về chữ viết thì Chữ Phạn của Ấn Độ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chữ Chăm.

Về Tôn giáo thì Phật giáo, Hin-đu giáo của Ấn Độ ảnh hưởng mạnh ở khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam.

Về kiến trúc thì các Đền, Chùa của người Chăm cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến trúc Ấn Độ.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu