Giải bài 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều


Đề bài

Nền văn minh Ấn Độ hình thành gắn liền với hai con sông nào?

A. Hoàng Hà và Trường Giang                                              B. Sông Ti-grơ và sông Ơ Phrát

C. Sông Ấn và sông Hằng                                                     D. Sông Nin và sông Ti-grơ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 

Dựa vào nội dung trang 31 SGK

 

Lời giải chi tiết

Chọn C. 

Nền văn minh Ấn Độ hình thành gắn liền với hai con sông Ấn và sông Hằng.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu