Bài 1: Lịch sử là gì?- Cánh Diều

Bình chọn:
4.4 trên 50 phiếu
Bài 1 trang 4 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Lịch sử là A. những gi sẽ diễn ra trong tương lai. B. những gì đã diễn ra trong quá khứ. C. những hoạt động của con người trong tương lai D. những hoạt động của con người đang diễn ra.

Xem lời giải

Bài 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 6 và Địa lí- Cánh Diều

Môn Lịch sử là môn học tìm hiểu về A. lịch sử loài người và những hoạt động chính của con người B. những hoạt động chính của con người sắp diễn ra. C. quá trình phát triển của con người. D. những hoạt động của con người ở thời điểm hiện tại.

Xem lời giải

Bài 3 trang 4 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Học lịch sử để biết được A. cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước B. nhân loại hiện tại đang đối mặt với những khó khăn gì. C. sự biến đổi của khí hậu Trái Đất. D. sự vận động của thế giới tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 4 trang 4 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Tư liệu gốc có giá trị tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử vì A. ghi lại được những câu chuyện truyền từ đời này qua đời khác. B. bỗ sung và thay thế được tư liệu hiện vật và chữ viết. C. cũng cấp được những thông tin đầu tiên, gián tiếp về sự kiện lịch sử. D. căng cắp những thông tin đầu tiên, trực tiếp về sự kiện lịch sử.

Xem lời giải

Bài 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6

Hãy chỉ ra sự khác nhau giữa hai chiếc ô tô dưới đây. Chúng ta có cần biết sự khác nhau đó không? vì sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy cho biết các hình ảnh dưới đây thuộc tư liệu lịch sử nào? nêu ý nghĩa của một trong các loại tư liệu lịch sử đó

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Có ý kiến cho rằng: Không cần thiết phải học môn lịch sử vì chỉ cần biết đến hiện tại và tương lai là đủ.

Xem lời giải