Giải bài 4 trang 4 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Tư liệu gốc có giá trị tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử vì 

A. ghi lại được những câu chuyện truyền từ đời này qua đời khác.

B. bỗ sung và thay thế được tư liệu hiện vật và chữ viết. 

C. cũng cấp được những thông tin đầu tiên, gián tiếp về sự kiện lịch sử.

D. căng cắp những thông tin đầu tiên, trực tiếp về sự kiện lịch sử.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 8 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn D.

Tư liệu gốc có giá trị tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử vì căng cắp những thông tin đầu tiên, trực tiếp về sự kiện lịch sử.

loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu