Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ - Cánh diều

Bình chọn:
4.6 trên 112 phiếu
Câu 1 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Các vòng tròn song song trên quả Địa Cầu được gọi là

Xem lời giải

Câu 2 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Các đường nối liên hai điểm cực Bắc và cực Nam trên quả Địa Cầu được gọi là

Xem lời giải

Câu 3 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Xích đạo là vĩ tuyến được đánh số

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 4 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thủ đô Luân-đôn của nước Anh được gọi là

Xem lời giải

Câu 5 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Vĩ tuyến ngắn nhất là vĩ tuyến được đánh số

Xem lời giải

Câu 6 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy cho biết: a) Độ dài giữa các đường kinh tuyến trên quả Địa Cầu có bằng nhau không. b) Độ dài giữa các đường vĩ tuyến trên quả Địa Cầu có bằng nhau không. c) Nếu vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến cách nhau 1° thì trên quả Địa Cầu có bao nhiêu đường kinh tuyến và bao nhiêu đường vĩ tuyến.

Xem lời giải

Câu 7 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đặt các cụm từ sau đây vào các vị trí tương ứng được đánh số trong hình 1.1 sao cho đúng: bán cầu Bắc, kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, bán cầu Nam.

Xem lời giải

Câu 8 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy viết tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D trong hình 1.2.

Xem lời giải