Giải câu 8 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy viết tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D trong hình 1.2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách viết tọa độ địa lí của một điểm (ví dụ điểm A):

A (vĩ độ, kinh độ).

Lời giải chi tiết

Tọa độ địa lí của các điểm:

- A (30°B, 60°T).

- B (60°B, 60°Đ).

- C (30°N, 90°Đ).

- D (30°N, 30°T).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu