Giải câu 2 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Các đường nối liên hai điểm cực Bắc và cực Nam trên quả Địa Cầu được gọi là

A. vĩ tuyến.

B. vĩ độ.

C. kinh độ.

D. kinh tuyến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyến về kinh tuyến:

Kinh tuyến là những đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên quả Địa Cầu. Các kinh tuyến đều gặp nhau ở hai cực.

Lời giải chi tiết

Các đường nối liên hai điểm cực Bắc và cực Nam trên quả Địa Cầu được gọi là

D. kinh tuyến.

Loigiaihay.com

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu