Giải câu 6 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy cho biết:

a) Độ dài giữa các đường kinh tuyến trên quả Địa Cầu có bằng nhau không.

b) Độ dài giữa các đường vĩ tuyến trên quả Địa Cầu có bằng nhau không.

c) Nếu vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến cách nhau 1° thì trên quả Địa Cầu có bao nhiêu đường kinh tuyến và bao nhiêu đường vĩ tuyến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a, b: Quan sát hình 1.2 SGK

Hình 1.2. Các đường kinh tuyến và vĩ tuyến trên quả Địa Cầu

c. Trên quả Địa Cầu có 360 đường kinh tuyến và 181 đường vĩ tuyến (mỗi đường kinh tuyến và vĩ tuyến cách nhau 1°).

Lời giải chi tiết

a) Độ dài giữa các đường kinh tuyến trên quả Địa Cầu bằng nhau.

b) Độ dài giữa các đường vĩ tuyến trên quả Địa Cầu không bằng nhau.

c) Nếu vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến cách nhau 1° thì trên quả Địa Cầu có 360 đường kinh tuyến và 181 đường vĩ tuyến.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu