Bài 11: Giao lưu thương mại và Văn hóa ở Đông Nam Á (từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)- Cánh Diều

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Giải bài 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X, thương nhân Ấn Độ và Trung Quốc buôn bán với Đông Nam Á chủ yếu qua đường A. sông. B. biển. C. bộ. D. sắt

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X, mặt hàng cư đân Đông Nam Á cung cấp cho các thương nhân nước ngoài chủ yếu là A. đã sắt, đồ trang sức, đồ da, sành sứ. ngọc trai. B. gỗ quý, hương liệu, đồ gốm, ngũ cốc, ngà voi. C. ngà voi, đồi mồi, ngọc trai, vàng bạc, tơ lụa. D. gỗ quý, hương liệu, ngà voi, đồi mồi. ngọc trai.

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Tác động của quá trình giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trước thế kỉ X đã làm xuất hiện các A. thành phố hiện đại. B. thương cảng. C. công trường thủ công. D. trung tâm văn hoá.

Xem lời giải

Bài 4 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X, tôn giáo nào đã theo chân các nhà buôn du nhập vào Đông Nam Á? A. Phật giáo. B. Đạo giáo. C. Thiên Chúa giáo. D. Hồi giáo.

Xem lời giải

Bài 5 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết riêng là nhờ tiếp thu A. hệ thống chữ La-tinh của người La Mã. B. hệ thống chữ cổ Mã Lai. C. chữ hình nêm của người Lưỡng Hà. D. hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ.

Xem lời giải

Bài 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy nêu sự tác động của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á từ Công nguyên đến thể kỉ X theo bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 7 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Quan sát hình ảnh dưới đây, hãy cho biết việc cư dân Đông Nam Á đóng được thuyền đi biển chứng tỏ được điền gì.

Xem lời giải

Bài 8 trang 23 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy cho biết các hình ảnh đưới đây là tác động của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á thuộc lĩnh vực nào. Lây các ví dụ khác về tác động của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyễn đến thể kỉ X.

Xem lời giải