Giải bài 7 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình ảnh dưới đây, hãy cho biết việc cư dân Đông Nam Á đóng được thuyền đi biển chứng tỏ được điền gì.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 55 SGK

Lời giải chi tiết

Việc cư dân Đông Nam Á đóng được thuyền đi biển chứng tỏ:

-  Việc khai thác tài nguyên biển được diễn ra mạnh mẽ hơn, cư dân có thể dùng thuyền cho những chuyến đánh bắt xa bờ

- Quá trình trao đổi, buôn bán với nhiều quốc gia và khu vực đã diễn ra mạnh mẽ.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu