Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió - Cánh diều

Bình chọn:
4.5 trên 75 phiếu
Câu 1 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Không khí ở tầng đối lưu không có đặc điểm nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 2 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Không khí khô và chuyển động thành luồng ngang là đặc điểm của tầng không khí nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 3 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Càng lên cao nhiệt độ càng tăng là đặc điểm của tầng không khí nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 4 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đai áp thấp ôn đới nằm ở khoảng vĩ độ nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 5 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đai áp cao cận nhiệt đới nằm ở khoảng vĩ độ nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 6 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng 90 độ về khoảng 60 độ được gọi là gió

Xem lời giải

Câu 7 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

a) Hãy trình bày sự hình thành các khối khí. b) Dựa vào đâu để phân chia thành các khối khí nóng, lạnh; các khối khí đại dương, lục địa?

Xem lời giải

Câu 8 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho bảng số liệu sau: a) Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ các thành phần của không khí. b) hãy cho biết vai trò của các thành phần không khí đối với đời sống và sản xuất của con người.

Xem lời giải

Câu 9 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hoàn thành bảng thông tin về đặc điểm của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất ở bán cầu Bắc theo mẫu sau:

Xem lời giải