Giải câu 5 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Đai áp cao cận nhiệt đới nằm ở khoảng vĩ độ nào sau đây?

A. 30o.

B. 60o.

C. 0o.

D. 90o.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đai áp cao cận nhiệt đới nằm ở khoảng vĩ độ 30o.

Lời giải chi tiết

A. 30o.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu