Giải câu 1 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Không khí ở tầng đối lưu không có đặc điểm nào sau đây?

A. Tập trung 80% khối lượng của khí quyển.

B. Tập trung 99% hơi nước trong khí quyển.

C. Càng lên cao nhiệt độ không khí càng tăng.

D. Không khí bị xáo trộn mạnh và thường xuyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặc điểm không khí ở tầng đối lưu:

- Chứa 80% khối lượng của khí quyển và 99% hơi nước trong khí quyển.

Không khí bị xáo trộn mạnh và thường xuyên.

- Càng lên cao, không khí càng loãng và không giữ được nhiều nhiệt nên nhiệt độ giảm dần.

Lời giải chi tiết

C. Càng lên cao nhiệt độ không khí càng tăng.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu