Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Trái Đất được cấu tạo gồm các lớp:

Xem lời giải

Câu 2 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Là một khối cầu, có bán kính gần 3 400 km, chiếm gần 30% khối lượng Trái Đất, vật chất chủ yếu là sắt. Đây là đặc điểm lớp nào của Trái Đất?

Xem lời giải

Câu 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Dày đến 2 900 km, chiếm gần 70% khối lượng Trái Đất, vật chất chủ yếu là sắt, ni-ken và si-lic ở trạng thái rắn. Đây là đặc điểm lớp nào của trái Đất?

Xem lời giải

Câu 4 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Dày từ 5 – 10 km đến khoảng 70 km, là nơi diễn ra các hoạt động sống của con người. Đây là đặc điểm lớp nào của Trái Đất?

Xem lời giải

Câu 5 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Thạch quyển bao gồm

Xem lời giải

Câu 6 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy đọc tên bảy mảng kiến tạo lớn được đánh số (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) trong hình sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 cánh diều

Quan sát các hình ảnh sau: a) Hãy viết ra tưởng tượng của em về những gì sẽ diễn ra khi ngọn núi lửa đang phun trào mac-ma. b) Miêu tả hậu quả của một trận động đất.

Xem lời giải